24.12.08

Na zakrytaje Dziaržyncy — miesiacovy krajavid. Ukatanyja liedzianyja kaliajiny z zaśpietaj paŭnočnym vietram namierzlaj slotaj pa bakach. Ceimra, ni dušy, praź sietčatuju zaharodu ŭ biazdumnaj zaviadzioncy huliajucca kolierami kinutyja ŭvahaj śviatlafory dy zyrkaje z-pad adchonu hmach banku. Ja byŭ tam adzinym klijentam. Zvykla vybiŭ kvitok, padniaŭ vočy — nad kasami pahaslyja infarmatary, vakiency zašorhnutyja žaliuziami, toĺki adzin ahieńčyk, biez čarhi j biez aĺternatyvy. Pa koŭzkaje ściežcy pašybavaŭ da hirliandy aŭtamabiĺnych far, što boŭtalasia na daliahliadzie. Mima mohilak, jakija niekali abkapali dlia darohi j pad jakimi nieŭzabavie štodźviechviliny niechta budzie bačyć śviatlo ŭ kancy tunelia.

No comments: