15.12.08

što da pradprymaĺnikaŭ: chadziŭ pa Ždanovičach, čapliaŭsia da pradaŭcoŭ: jak ža vy z Novaha hodu, harotyja? “Ničoha, usio narmaĺna, pracavaćmiem”, — paśmichalisia tyja.

No comments: