19.2.10

čyvojta


  • 11:13:44: здравствуйте товарищи пожарники, а чывойта вы ды у наш двор прыехалі?
  • 11:15:25: здравствуйте товарищи вещатели, а чывойта ў вас заўчорашняя алімпіяда паказваецца?
  • 19:41:56: здравствуйте таварышы абраньнікі, а чывойта вы нам штрафы да 100 тысяч паднялі, га? http://bit.ly/d9vYjB


Tweets copied by twittinesis.com

No comments: