24.8.11

эці маніпуляцыі з маслам і з трапкамі

Намесьнік міністра сельскай гаспадаркі Васіль Паўлоўскі: «Мы баімся многа завазіць, патаму што калбаса эта від прадукцыі, каторый імеет срок апрэдзелённый, і штобы не дзелаць эці маніпуляцыі з маслам і з трапкамі, мы жэ знаем, как эта ўсё дзелаецца…»

ШТО, ЯДРЫЦЬ-КАЛАЦІЦЬ, ДЗЕЛАЕЦЦА? Га? скажыця мне, бо я спаць не змагу будуць кашмары сьніцца! Бярэцца трапка, масла, каўбаса — і што? масьлянай трапкай шуруюць каўбасу? га?

1 comment:

xczk said...

алеем змываецца налёт цьвілі з абалонкі падпсаванай каўбасы, і потым яе зноўку пускаюць у продаж. піпл хАвае.