25.12.13

алё, это прачечная?

Upraŭlieńnie adukacyi asilila zrabić na bielaruskaj movie toĺki adnu staronku sajtu, dyj tuju z pamylkaj.

No comments: