15.11.14

wikipedia viciebskich aŭtamabiliecentryčnych pierachodaŭ


1. Amfiteatar — Sini dom (ciapier Biely, bo niahoža narodu idyjomstvavać). U dobraj adliehlaści ad skryžavańniaŭ, zbudavany, kab z Eŭraoptu možna bylo trapić u amfiteatar. Za čas budaŭnictva pravaĺvalasia vulica, zdajecca, niekamu niešta na štości zvalilasia i paślia adkryćcia.

2. Pad ploščaj Pieramohi. Byŭ savok. Savok zamianili na hlamur. Bliskučaja hladkaja pryhožaja plitka. M-m-m, pryhažość. Paślia šerahu incydentaŭ charastvo davialosia abkalchazańvać humovymi kilimami pa ŭsim pierachodzie, bo koŭzanka.

3. Broŭki — Maskoŭski. Raniej možna bylo zlamać nahu, idučy pa savieckich jaminach dy pravalinach plitki da aŭtastancyi. Paślia aptymizacyi aŭtastancyi tyja ž traŭmy možna prydbać, idučy na śvietač Makdonaĺdsa.

4. Budaŭnikoŭ — Broŭki. Moj liubimy pierachod. Z 1983 stajaŭ zatoplieny. Šumieŭ kamyš dy žabki pnuliś. Kažuć, adpampavali vadu dy pačali ramantavać. Alie jaho znoŭ zatapila. Karma...

5. Maskoŭski praspekt u čorta na rahach (Bilieva). Kab nie zatapila, zrabili nadziemnym. Alie zabylisia zrabić pandusy. Nu voś navošta ŭ Viciebsku pandusy, česnaje slova? Bilieva — rajon malady. Tam kožny čaćviorty — heta mama z kaliaskaj. Uvaha, pytańnie: kudy rvanie mama z kaliaskaj, kali pa nadziemnym pierachodzie nia moža? Adkazy ŭ śviežych vypuskach Car crash compilation na bližejšych da vašaha rajonu jutubach. Na žaĺ.