10.4.15

raźvirusizmy

Chutka ŭ padručnikach pobač z nealiahizmami dy akazijanalizmami buduć raźvirusizmy. Maja «kolaŭtorkvalka», razbajanienaja ŭ facebook’u ŭsiaho praz paŭhodu paślia «pieršaje zhadki» pa-za maim rovarnym blogam, ciapier praliezla šče j va ŭkantaktaŭski public «Typovaja Bielaruś». Nu, to bo naklad 30 tysiač, kali kazać pa-oldskulaŭsku.

Uvohulie, viadoma, kali ja prydumliaŭ slova, to chacieŭ, kab źnikla źjava — vielaparkoŭka, antanimičnaja vielaparkoŭcy-jakoj-jana-musić-być, — niebiaśpiečnaja dlia rovara, symbaĺ razumovaha dy techničnaha ŭbostva dy lianoty ličyć na krok napierad, uvasoblieny ŭ šmatlikich formach i varyjacyjach.

Nu, alie spahliadać za źniknieńniem kolaŭtorkvalak pakuĺ što nie davodzicca, to choć pahliadžu, jak bielarusy-starynyniarušy bajanistykaj dy raźvirusaliohijaj niechaćki pijarać movatvorčaść.

A movatvorčaść ja liubliu navat boĺš jak praviĺnyja vielaparkoŭki.

No comments: