19.12.15

Apošni moj kantakt z cyhankaj byŭ jašče kali 38-my aŭtobus chadziŭ na plošču Niezaliežnaści, jana mianie tady akurat spytalasia, dzie chodzić 38-my aŭtobus, i choć heta bylo samaje prostaje, što ja moh joj adkazać, ja nia zmoh, majo ščaście, što ja ŭśviadomiŭ, što nie mahu adkazać na pytańnie, adkaz na jakoje viedaju dakladna, bo štodnia ježdžu na hetym zadrypanym LiAZie-677, tamu i ŭratavaŭsia pad prakliony ŭ śpinu.