15.12.16

niezaśpiety viciebsk

Niezaśpiety Viciebsk. Niedabita-staražytny i tramvajny.


Siońnia jon imkliva pierajmaje rysy rasiejskich pravincyjnych haradoŭ z papuhajskimi šyĺdami, parkančykami ŭzdoŭž chodnikaŭ, nadziemnymi pierachodami dy kavaj «russiano». Špacyravaŭ pa im nadoječy j laviŭ siabie na tym, što zapliuščvaju vočy i ŭjaŭliaju jaho ci ŭspaminaju. Urešcie vyklikaŭ z smartfona taksoŭku — ź siarpasta-malatkastaj zastaŭkaj, inšych u g̀ug̀laplei nie znajšoŭ. A daliej čakali čatyry hadziny da horadu M. u maršrutcy pad druhasny rasiejski seryjal «Mažor» z rejtynham 8,5 na kinopoiskʼu.

13.9.16

Adzin srodak masavaj infarmacyi, jaki hadami pracuje na raździmańnie kanfliktu «ravaryst — „narmaĺnyja liudzi“», nibyta navat ździviŭsia siońniašniamu prysudu. A jak što ŭsie žyvuć u chutkaplynnym infarmacyjnym poli, to ŭžo mala chto pamiataje, što ŭsiaho ź dziasiatak hadoŭ tamu takoha kanfliktu pa vialikim rachunku nie bylo. Ravarysty jeździli pa MKADzie dy M1, pierasiakali praspekty, razhanialisia z horki da cyrku, abhaniali traliejbusy, jechali z 2-j palasy napierad, kali pieršaja byla toĺki naprava. Aŭtamabilisty jašče pamiatali radok z pravilaŭ «źjaŭliajecca paŭnavartasnym udzieĺnikam darožnaha ruchu» i stavilisia da ravarysta adpaviedna: chaj nie pavažliva, alie ŭvažliva. A potym u adnym asobna ŭziatym sasudzie vyrašyli ŭvažlivaść zamianić dyskryminacyjaj — i ja b skazaŭ, nia stoĺki ravarystaŭ, koĺki piešachodaŭ z raźlikam na toje, što paddośliednyja raźbiracca nia stanuć i ŭkliučać režym «pavuki ŭ sloiku». Nie pamylilisia.

27.8.16

dzržnskha

Kali b mnie chto raniej skazaŭ, što Malinaŭka daciahniecca da muzteatra, ja b i nie pavieryŭ!

20.8.16

gravitacyja

Nikoli b nie padumaŭ, što j:mors tak pasuje niaprostym hraviejkam, a krama — betonkam. A voś akute u darozie prydasca chiba kali naviernieśsia pad adchon. Uvieś zamiežny zbor tvoraŭ sluchać u darozie rovaram pa vioskach niemahčyma, aproč music for tv dinners.

I samaje niečakanaje, što pa niapoŭnych dvuch dniach takich vandrovak ja nia zmoh vo zara hliadzieć taki ŭpadabany Suits. Ździviŭsia, vymknuŭ, zadumaŭsia — i zrazumieŭ, što systema kaardynat niejk sama saboj pierakliučylasia z hliabaĺnaj da «dajechać kaliaśmi». Da Novaha Jorku, Breda, Toma i Andžaliny duža doŭha jechać kaliaśmi!

Jano chutka projdzie. Kaliaśmi ž užo nichto nia jeździć — niama kamu dyj da kaho. Niama Ancichora i Chryścińni, Matrony, Marfy, Iĺli i Iĺlinišny, Niama naježdžanych imi daroh. Fermu zakapali, a ŭ karjery narešcie nichto z padšyvancaŭ nia lović karasioŭ.

Alie pakuĺ... Pakuĺ ja jechaŭ pa liedź bačnym cieni kolišniaj darohi na Zaścienki, a potym vybiraŭ pižmu, źvieraboj, dziadoŭnik i travu z rovara, — adčuvaŭ gravitacyju svajho čystaha j chalodnaha Saro, patočanaj šašaliem chaty, chalodnaj krynicy miž nabrynialaj liaščyny ŭ Amžoraŭcy, najsmačniejšaj u śviecie karapkoŭki, jakaja skidaje najkaštoŭniejšyja perly ŭ krapivu, pachu sienavalu z pylam u promniach, svajoj bieznazoŭnaj Rečki, dzie ŭžo nichto nie zaminaje šalionamu nierastu saroŭskaj ryby.

I pakuĺ ja vykalupvaŭ raznatraŭje z šaściaronak, pryhadaŭ babuliu, jakaja ličyla, što žyvie ŭ najliepšym miescy na ziamli (u jaje bylo z čym paraŭnać, bo jana dachodzila navat da Viciebsku!), a Saro, na jakoje ź jejnaha harodu hliadzieć nie nahliadziecca — haloŭny dokaz hetamu.

Ja vyrvusia z hetaj arbity. U mianie tysiača niepračytanych stužak, hihabajty aplačanaha trafiku, niekaĺki niedahliedžanych seryjalaŭ, zhružanych fiĺmaŭ.

Saro, vioska, Sieńnienščyna, vy toĺki pryśniciesia mnie, jak minulaj načy, dobra, praŭda ž, kali laska?3.7.16

BYN

Pahliadzieŭ ja, jak tarmaziać pradavački, hliedziačy na novyja hrošy, i zadumaŭsia, kamu b u Bielarusi tut i ciapier bylo b jak doma (pakuĺ bielarusy jak u haściach).

Belizijcam! 1 BYN = 0,9999 BZD
Barbadoscam 1 BYN = 0,9984 BBD
Fudžyjcam 1 BYN = 1,037 FJD
Tuniscam 1 BYN = 1,094 TND
Tanzanijcam 1 BYN = 1,097 TZS

Praŭda, nia ŭpeŭnieny, što pakuĺ jany dabiarucca, kurs dlia ich zastaniecca takim ža damašnim.

A tym, chto zvykly da raniejšych kursaŭ, zručniej adsiedziecca krychu ŭ Vijetnamie. Tam daliar — 22,330 VND

30.6.16

baju-baju

Jedu kalia rasiejskaha pasoĺstva, i raptam jak baaaaBACHnie! Sygnalizacyja ŭ mašyn spracavala ŭ radyjusie 2 km. Cikava, dzieci ŭ jakim radyjusie papračynalisia?

Dajechaŭ da pryjemnaha chaladku sierabranskich paplavoŭ, i, dumaju, štości nia toje… Rapuchi prycichli!

Dumaŭ navat padpisacca pad petycyjaj zabaranić parady. Alie pakuĺ dajechaŭ, zasumniavaŭsia. Liudziam padabajecca. Na eks-Jerusalimskaj nie prapichnucca. Ručajiny publiki, zabyŭšysia na ŭsio, biahuć na huki kananady ŭ chmary dyzeĺnaha smogu pa travie dy vielabanie.

Baju-baju…

22.6.16

spustašaĺnaja zakaĺcavanaść

Adnojčy, hadoŭ u 13, mnie stala nievynosna horka i baliuča, što ja bielarus, alie nie mahu pa-bielarusku, što vakol Bielaruś, a nichto pa-bielarusku.

Maci, baćka, ciotki, dziadźki — usie ŭzhadavalisia ŭ bielaruskaj movie — i z usiaje sily zabylisia na jaje, kab vyrvacca ŭ liudzi. Tamu hetaje pačućcio samoty i niedavieršanaści bylo toĺki maim.

Ja vučyŭ bielaruskuju movu pa rasiejskamoŭnym adryŭnym kaliendary. Kožny dzień z hodu ŭ hod ja ciškom pierakladaŭ listok za listkom pa kurtatym škoĺnym sloŭniku Hrabčykava, niahliedziačy na luchtu, jakaja ŭ tym kaliendary byla napisanaja. Potym pierakladaŭ usio, što bačyŭ, — balazie, u Viciebsku rasiejskamoŭnych tekstaŭ chapala.

Alie hety krater pryščeplienaj ruskaści dazvańnia zasypać ja tak i nia zmoh.

Z 13 hadoŭ ja biahu za bielaruskaj movaj, ja ŭžo dumaju na joj, lajusia na joj, jana zryvajecca ź mianie ad malatka pa paĺcy i saĺta cieraz styrno, alie ja ŭsio boĺš razumieju, što mnie nia ŭporacca.

Jana boĺšaja za mianie, hlybiejšaja za mianie, i ŭsim davodzić toje, što ja i tak viedaŭ, alie nie chacieŭ źmirycca — ź joj treba naradzicca.

I heta ja prysiahnuŭ dać svaim dzieciam. Dobry start. Dobraja estafeta — uvieś moj dośvied bielaruščyny. Kab u ich nie bylo pytańnia «čamu ja bielarus, alie…»

Samaje baliučaje, što ja nia ŭpeŭnieny, što heta spracuje.

Maje z narodžańnia bielaruskamoŭnyja baćki ŭžo nia mohuć pa-bielarusku pry ŭsioj da mianie sympatyi.

Sustrety mnoju praz dvaccać hadoŭ adnahodak-siabruk-adnadumca, ad jakoha ja nikoli nia čuŭ rasiejščyny, užo nia moža pa-bielarusku. Kaža, siamja i praca. Alie, kaža…

Alie, kaža, dzicio-padlietak kahadzie abviaścila, što budzie razmaŭliać pa-bielarusku. I ŭ mianie zvon uvuššu.

Jak ja tady. Znoŭ. Paŭtor. Spustašaĺnaja zakaĺcavanaść. Jak ničoha i nie bylo. Bielaruskaje nasieńnie znoŭ prarastaje ŭ našych dzieciach, kab być vypalatym siamjoj, školaj, pracaj dy «vyžesamiŭsioprykrasnapanimajecie».

14.6.16

rap'u'chi

9:0. Z takim likam «Piareśpienskija pahorki» vyjhrajuć u «Sierbranskich balacin» u čempijanacie stalicy pa cieplyni a 23-j. Uzdoŭž vielabanu prachodziać džazavyja viečararapuch. Rapuchi ščyrujuć а cappella pad bum-bam-bit ź mimajeznych aliekspresaŭskich rovarahučalak. Kali trymać temp za rovacam-broadcasterʼam, možna sluchać to rapucharep, to rapucharave, to rapucharock (heta radziej), to rapuchabrostep.

6.6.16

naša slova

Ja chacieŭ prosta z sumam spynić padpisku.

Alie ŭzhadaŭ, jakim adkryćciom byla dlia mianie hazeta «Naša slova» ŭ Viciebsku rańnich 90-ch. Šykoŭny liahatyp. Poŭny adkryćciaŭ źmiest. Ja vyrazaŭ abviestki pra padpiski i raskliejvaŭ ich pa Pieskavaciku. Niedzie na haryščy ci baćkoŭskim lieciščy, mahčyma, jašče acalieli toŭstyja chutkasšyvaĺniki, alie zaraz ja nie mahu ich pahliadzieć i skazać, ci to hazeta tak źmianilasia, ci to ja, ci to čas.

Toje «Naša slova» — u padmurku majoj bielaruskaści. Tamu ja i nie mahu prosta cicha skazać «byvaj».

Ciapierašniaje «Naša slova» — antygazeta. Takoje ad jaje ŭražańnie.

Najhoršy druk, najckliviejšyja spravazdačy nudnaj movaj z nudnych imprezaŭ z žachliva nadrukavanymi kiepskimi zdymkami, śpisy jubiliaraŭ-člienaŭ-TBM, skany adpisak, pieradruki «Wikipedii» ŭ jakaści pieradavicy, vieršavanyja praktykavańni abjomam u staronku z praciaham.

Kali b ja, bielaruski neafit, siońnia, jak tady ŭ Viciebsku, znajšoŭ ciapierašniuju NS na daĺniaj palicy šapika, ja b padumaŭ, božuchna, što za naftalin, što za mižsabojčyk, što za presnaść, što za pieradruki internetu, a tym boĺš «Wikipedii»? Heta što, bielaruščyna — jana takaja?

Ja nia siabra TBM, alie ja ź bielaruskaha śvietu, i ŭ hetym śviecie TBM — adzin z symbaliaŭ, aryjentyraŭ i aŭtarytetaŭ. «Naša slova» ŭ ciapierašnim vyhliadzie služyć devaĺvacyi hetaha aŭtarytetu, a značyć i bielaruskaha śvietu. I mnie heta balić.

1.5.16

Lošyca siońnia


Цудоўная Лошыца сёньня.
Заўтра будзе ўсё інакш

Каменныя джунглі і шасьціпалосныя магістралі ўсюды
І падземныя пераходы на кожным скрыжаваньні

Прыяжджайце ў Лошыцу сёньня. Заўтра тут будзе безаблічнае асфальтавае нішто. Вось адрасы хараства: Юбілейны завулак і вуліца, Амбулаторная вуліца з завулкам, Лошыцкія вуліца, завулак і праезд, а таксама завулак і праезд Чыжэўскіх. Там акурат цьвітуць вішні, і пах — такі, якога заўтра ня будзе.

31.3.16

Апошні тралейбус… Апошні трамвай…
Даўно ім прысьвечаны вершы.
І ў песьнях уславілі — едзь і сьпявай!
А першы?.. Вы ехалі першым?

У першы аўтобус, тралейбус, трамвай —
Сядалі на досьвітку рана,
Калі яшчэ толькі пачне небакрай
Ледзь-ледзь ружавецца крамяна?

Апошні — нярэдка ваш дзень завяршаў,
Вы бег яго добра спазналі.
А першы — каб першым пасьпець за варштат —
Вы ў думках «хутчэй» падганялі?

Апошнім — з гасьцей прыбывалі дамоў,
З гарачых сяброўскіх абдымкаў.
А першым — хоць раз вы да тых жа сяброў
Прыехалі з радай-падтрымкай?

Апошнім — вы звыклі ў запозьнены час
Вяртацца, правёўшы каханьне.
А першым, прызнайцеся, першым хоць раз
Прымчаліся вы на спатканьне?

Шчасьліва ж вам езьдзіць любою парой —
Апоўдні, увечар, уночы.
І — досьвіткам, мілыя! Зь першай зарой!
І зь першым народам рабочым!

Ніл Гілевіч. 198014.2.16

persanaĺny top-10 piesień pra kachańnie


  1. Яраслаў Еўдакімаў — Зачарованая
  2. Ганна Радзько — Пах чабаровы (я ўжо пісаў пра гэты гіт дзяцінства)
  3. Песьняры — Алеся
  4. Цмокі — Пані Ева
  5. Крама — Каханьне а шостай гадзіне
  6. Іна Афанасьева і Валеры Дайнека — Зараніцы
  7. Аура — Затрымай мяне
  8. Алег Джаґер — Дзень бяз чар тваіх
  9. Камэлот — Ясна панна мая
  10. Валянцін Прыма, Міхаіл Пацук і ансамбль дудароў Чэрвенскага ДК 1970 — А я ў печы не паліла.

5.1.16

anharski dryft

88-my vyryvajecca napierad, 34-ty abskokvaje na liežakopie, trojka ščymić korpusam abaich, a ŭ hety momant ciomny šabanoŭski konik z apošnich vysilkaŭ vyryvaje zvańnie hornaha karalia. Jaki napal! Jakaja baraćba! I heta toĺki pieršy etap! Favaryt honki № 88, alie № 34 nia raz davodziŭ, što moža pabić usie staŭki. A tym časam 61 pramachnuŭsia mima Mahnitnaj i idzie na štrafny kruh pa Ilimskaj! My vierniemsia paślia rekliamy.