23.11.08

piešachody — pasiŭnyja ravarysty

pasiŭny ravaryzm, jak pasiŭnaje kureńnie, adbivajecca na zdaroŭji navakoĺnych — u pryvatnaści, zimovy ravaryst spryjaje himnastycy šejnaha addziela chrybietnicy ŭ sustrečnych piešachodaŭ.
adnak ad sapraŭdnaha ravaryzmu, jak i, vierahodna, kurcu ad kureńnia, kajfu nieparaŭnaĺna boliej.

No comments: