24.12.09

spaĺnia


  • 02:08:40: pocketbook такі можна браць у спальню! абнавіў уражаньні ад чыталкі http://bit.ly/555t9L. мінус два мінусы мінус адзін плюс.
  • 15:32:16: былі маразы ў хаце было 25, маразы сышлі — стала 20, вярніце сьцюжу!


Tweets copied by twittinesis.com

No comments: