31.10.08

jak dzieci

babki pad padjezdam nahliedzielisia telievizara (načytalisia darriussa) i zrazumieli dlia siabie, što miensk znosiać nafih uvieś
i jich (nas) taksama znosiać, bo buduć chmaračosy i metro pad kožnym padjezdam
i što charakterna — babki byccam i nia suprać
choć pažyvuć u ablokach na staraści

No comments: