29.12.08

sama liod!

zrabiŭ sabie śviata — vybraŭsia z rovaram pa načnoj Dražni dy dražnienskim liesie, kab bieź liudziej i biez daroh. 208 šypoŭ skryhatali j ahryzalisia, alie ničoha nie mahli zrabić proci daskanalaści pryciarušanaj śnieham ablivachi.
dyk voś i pajezdka atrymalasia daskanalaj — i ja na rovary, i rovar trochu na mnie.
naliplaja na koly slota abciakla za paŭhadziny, naliplaje na mordu ščaście dahetuĺ zasnuć nie daje.
tuzin fotak z vuzkich, stromych i slabaaśvietlienych miescaŭ