27.5.15

das experiment

Zachacieŭ pravieści eksperyment. Pieršy raz u žyćci prajechać pa chodniku Zalatahorskaj vulicy. Eksperyment z treskam pravaliŭsia, alie vyniki jość:

1. Zierni Onliner’a dali parastki. Siońnia naparoŭsia na aŭtavučycielia: padjechaŭ da pierachodu, spyniŭsia, toj spyniŭsia taksama pierad ziebraj, ja pajechaŭ, jon pačakaŭ — i pa hazach pierad nosam, tady adrazu zatarmaziŭ i pačaŭ pierakazvać palityku partyi. Zadavolieny performansam. Paŭtaracentneravy. Pasiarod darohi. Ścieražyciesia, karaciej, ‪#‎veloby‬.

2. Za adzin kvartal pa chodniku ad Kazlova da Čyrvanazornaj cudam acalieŭ dvojčy, bo čekisckija mašyny śpiašajucca ŭ baĺnicu, plius śliapy vyjezd z dvara, ź jakoha pavodlie PDR, jak viadoma, mašynam naliežyć vyliatać na maksymaĺnaj chutkaści.

Vysnova z eksperymentu prostaja: na vuzkich vulicach u centry ravaryst ruchajecca z chutkaściu patoku, a z takim piešachodnym trafikam, zaparkavanaściu, dasiahnieńniami bardziuryzacyi, biaśpiečny ruch pa chodnikach ravarystu niemahčymy.

10.4.15

raźvirusizmy

Chutka ŭ padručnikach pobač z nealiahizmami dy akazijanalizmami buduć raźvirusizmy. Maja «kolaŭtorkvalka», razbajanienaja ŭ facebook’u ŭsiaho praz paŭhodu paślia «pieršaje zhadki» pa-za maim rovarnym blogam, ciapier praliezla šče j va ŭkantaktaŭski public «Typovaja Bielaruś». Nu, to bo naklad 30 tysiač, kali kazać pa-oldskulaŭsku.

Uvohulie, viadoma, kali ja prydumliaŭ slova, to chacieŭ, kab źnikla źjava — vielaparkoŭka, antanimičnaja vielaparkoŭcy-jakoj-jana-musić-być, — niebiaśpiečnaja dlia rovara, symbaĺ razumovaha dy techničnaha ŭbostva dy lianoty ličyć na krok napierad, uvasoblieny ŭ šmatlikich formach i varyjacyjach.

Nu, alie spahliadać za źniknieńniem kolaŭtorkvalak pakuĺ što nie davodzicca, to choć pahliadžu, jak bielarusy-starynyniarušy bajanistykaj dy raźvirusaliohijaj niechaćki pijarać movatvorčaść.

A movatvorčaść ja liubliu navat boĺš jak praviĺnyja vielaparkoŭki.

7.2.15

zamiest spravazdačy pra adviedziny 25-hodździa liceju

a davaj davaj iznoŭku
na adziny viečar chaj
napaŭśpisanym aloŭkam
paŭkasety admataj

chaj skaŭtnie zžavanych notaŭ
źliža z stužki pylu sloj
i z cudoŭnaha dalioka
zasuhučnicca z taboj

dzie viasnoju sočyć nieba
j pliešča sonca ŭ tumanie
promni pa jakich šče treba
zaryjentavacca mnie

dzie ŭ spliacieńni serpantynaŭ
toĺki vietru šept pjanić
tam dzie ŭsio jašče mahčyma…
admataj i staparni.

a zhadzisia fajna zrešty

vyjšla i bylo b ciažej
biez zabytych tych darešty
darahich tabie liudziej

toĺki ŭ stužcy šmat minoru
šmat zaciortych hukaŭ sloŭ
nie čuvać u śpievie choru
najradniejšych halasoŭ

i tamu tak adzinoka
jak pryšeĺcu na Ziamli
što ž cudoŭnaje dalioka
apranajsia pabryli

2.1.15

ja chacieŭ by

Ja chacieŭ by, kab u 2015-m Svaboda, Racyja i Eŭraradyjo atrymali chvali na FM. Ja nia ŭpeŭnieny, što jany stali b liderami rejtynhaŭ, alie heta bylo b narmaĺna. Dy j navahodni «Bielsat» pakazaŭ, što jaho možna ŭkliučać u pakiety kabeĺnych aperataŭ biez anijakich zaściarohaŭ. Aficyjnyja bielaruskija kanaly mohuć dać jamu ŭroki jak cikavaści, tak i bielaruskaści.

Ja chacieŭ by, kab bielaruskija pradpryjemstvy kinuli zavaĺvać kramy raznaformiennymi anučami ŭ vyhliadzie bializny i vopratki. Nia možacie prydumać — dyk s…cie!

Ja chacieŭ by, kab abutkovyja fabryki navučylisia rabić abutak, jaki nia treskajecca, nie adkliejvajecca, nia moknie, i nie zdajecca pa harantyi praz dva tydni paślia pakupki. U mianie impartovy abutak, i ja ŭžo stamiŭsia jaho znošvać — samaj staroj pary ŭžo 10 hadoŭ, i chaliera jaje nie biare. Čamu bielarusam slabo rabić taki?

Ja chacieŭ by, kab praslaŭlienyja bielaruskija malakazavody navučylisia rabić śpiely syr. 12, 24 i 36 miesiacaŭ chacia b. Da hetaha času možacie raskazvać pra cudoŭnuju bielaruskuju maločku manholam.

Ja chacieŭ by, kab «Motaviela» zrabila rovar, ź jakoha b usie nie rahatali.

Ja chacieŭ by, kab sprastavali čyhunku da aeraportu. Nikomu nie padabajucca maršrutki dy aŭtobusy, alie nie durycie halavy: 1:10 — heta šliach da Prahi, a nie da aeraportu.

Ja chacieŭ by, kab u Miensku ŭ 2015 nie źjavilasia vulic kštaltu Kabuškina, Taškienckaj, Majakoŭskaha i Dziaržynskaha. Ja nie chacieŭ by novych vieladarožak, bo viedaju, što ŭ Miensku heta zvyčajna fejspalm i prafanacyja. Chaj prosta robiać bardziury z adnym uzroŭniem z prajeznaj častkaj, a daliej my sami.

Ja chacieŭ by, kab u 2015 naradziŭsia čalaviek, jaki zdymie oskaraŭski fiĺm based on «Kalasy pad siarpom tvaim».

Ja chacieŭ by, kab Anton Rudak znoŭ pačaŭ pisać vieršy.

Ja chacieŭ by, kab aŭtary knih pačali narešcie pradavać FB2. A knihi, jakija vyjšli toĺki ŭ papiarovym farmacie, nie dapuskalisia b ni da jakich premij dy naminacyj. Zaadno chaj by «Haryzont» ci «Viciaź» ci choć by chto vypuścili bielaruski e-reader. Slabo? A ŭkraincam — nie.

15.11.14

wikipedia viciebskich aŭtamabiliecentryčnych pierachodaŭ


1. Amfiteatar — Sini dom (ciapier Biely, bo niahoža narodu idyjomstvavać). U dobraj adliehlaści ad skryžavańniaŭ, zbudavany, kab z Eŭraoptu možna bylo trapić u amfiteatar. Za čas budaŭnictva pravaĺvalasia vulica, zdajecca, niekamu niešta na štości zvalilasia i paślia adkryćcia.

2. Pad ploščaj Pieramohi. Byŭ savok. Savok zamianili na hlamur. Bliskučaja hladkaja pryhožaja plitka. M-m-m, pryhažość. Paślia šerahu incydentaŭ charastvo davialosia abkalchazańvać humovymi kilimami pa ŭsim pierachodzie, bo koŭzanka.

3. Broŭki — Maskoŭski. Raniej možna bylo zlamać nahu, idučy pa savieckich jaminach dy pravalinach plitki da aŭtastancyi. Paślia aptymizacyi aŭtastancyi tyja ž traŭmy možna prydbać, idučy na śvietač Makdonaĺdsa.

4. Budaŭnikoŭ — Broŭki. Moj liubimy pierachod. Z 1983 stajaŭ zatoplieny. Šumieŭ kamyš dy žabki pnuliś. Kažuć, adpampavali vadu dy pačali ramantavać. Alie jaho znoŭ zatapila. Karma...

5. Maskoŭski praspekt u čorta na rahach (Bilieva). Kab nie zatapila, zrabili nadziemnym. Alie zabylisia zrabić pandusy. Nu voś navošta ŭ Viciebsku pandusy, česnaje slova? Bilieva — rajon malady. Tam kožny čaćviorty — heta mama z kaliaskaj. Uvaha, pytańnie: kudy rvanie mama z kaliaskaj, kali pa nadziemnym pierachodzie nia moža? Adkazy ŭ śviežych vypuskach Car crash compilation na bližejšych da vašaha rajonu jutubach. Na žaĺ.

3.10.14

mujuice

Я тут пачуў выпадкова Mujuice, альбом Downshifting. Альбом тут слова амаль цалкам неверагоднае, звычайна ўдача, калі нейкая адна ўдача адна на альбом, — але так: альбом.

Цалкам увесь альбом, што цалкам неверагодна, зачапіў і валоча за сабой ужо тыдзень. Пры тым, што альбом рускамоўны і альбом ні пра што. Не, ну як ні пра што — пра сьмерць і жыцьцё ў прадчуваньні — відаць, пра гэта. Эма-, трасца яго ў бок, альбом, атрымліваецца. А я не магу саскочыць з рэплаю!

Муджус гэты, каторы ў звычайным жыцьці Раман, увага!, Літвінаў — ён электроншчык. Сэмплавая музыка. Ня чуў? А дарма. Але і (не чапацьмем слова «паэзія») лірыка ягоная — сэмплавая. Тэкст ягоны як тэкст ня мае сэнсу, што б ні казалі хвалеі. Але і без клясычнага сэнсу чапляе і валоча. Гэтыя словы, словазлучэньні — яны, як тыя сэмплы, пасылаюць сыгнал, карцінку, вобраз, колер, настрой — і працуе. Ты не чакаеш разьвязкі, ня сочыш за разгортваньнем — ты слухаеш музыку, голас, звычайны юначы голас, які стараецца не фальшывіць і — гэта б’е ў кропку.

Дык да чаго я гэта — можа, гульні ў постмадэрнізм ужо аджылі сваё? Можа, паэтычны постапрадакшн уражаньняў, вобразаў і сыбаляў ужо не актуальны? Можа, паэзія, належна ўпакаваная і якасна расстаўленая па паліцах адпаведна законам мэрчэндайзінґу, як добры каньяк за шклянымі дзьвярыма шафак у гіпэрмаркетах, ужо ня дужа патрэбная? Высыпайце свае пэрлы вобразаў, парасткі рыфмаў вось у гэты распродажны бяздонны кош. А мы нацягнем пальчаткі і выберам тое, што нам даспадобы.