13.9.16

Adzin srodak masavaj infarmacyi, jaki hadami pracuje na raździmańnie kanfliktu «ravaryst — „narmaĺnyja liudzi“», nibyta navat ździviŭsia siońniašniamu prysudu. A jak što ŭsie žyvuć u chutkaplynnym infarmacyjnym poli, to ŭžo mala chto pamiataje, što ŭsiaho ź dziasiatak hadoŭ tamu takoha kanfliktu pa vialikim rachunku nie bylo. Ravarysty jeździli pa MKADzie dy M1, pierasiakali praspekty, razhanialisia z horki da cyrku, abhaniali traliejbusy, jechali z 2-j palasy napierad, kali pieršaja byla toĺki naprava. Aŭtamabilisty jašče pamiatali radok z pravilaŭ «źjaŭliajecca paŭnavartasnym udzieĺnikam darožnaha ruchu» i stavilisia da ravarysta adpaviedna: chaj nie pavažliva, alie ŭvažliva. A potym u adnym asobna ŭziatym sasudzie vyrašyli ŭvažlivaść zamianić dyskryminacyjaj — i ja b skazaŭ, nia stoĺki ravarystaŭ, koĺki piešachodaŭ z raźlikam na toje, što paddośliednyja raźbiracca nia stanuć i ŭkliučać režym «pavuki ŭ sloiku». Nie pamylilisia.

27.8.16

dzržnskha

Kali b mnie chto raniej skazaŭ, što Malinaŭka daciahniecca da muzteatra, ja b i nie pavieryŭ!

20.8.16

gravitacyja

Nikoli b nie padumaŭ, što j:mors tak pasuje niaprostym hraviejkam, a krama — betonkam. A voś akute u darozie prydasca chiba kali naviernieśsia pad adchon. Uvieś zamiežny zbor tvoraŭ sluchać u darozie rovaram pa vioskach niemahčyma, aproč music for tv dinners.

I samaje niečakanaje, što pa niapoŭnych dvuch dniach takich vandrovak ja nia zmoh vo zara hliadzieć taki ŭpadabany Suits. Ździviŭsia, vymknuŭ, zadumaŭsia — i zrazumieŭ, što systema kaardynat niejk sama saboj pierakliučylasia z hliabaĺnaj da «dajechać kaliaśmi». Da Novaha Jorku, Breda, Toma i Andžaliny duža doŭha jechać kaliaśmi!

Jano chutka projdzie. Kaliaśmi ž užo nichto nia jeździć — niama kamu dyj da kaho. Niama Ancichora i Chryścińni, Matrony, Marfy, Iĺli i Iĺlinišny, Niama naježdžanych imi daroh. Fermu zakapali, a ŭ karjery narešcie nichto z padšyvancaŭ nia lović karasioŭ.

Alie pakuĺ... Pakuĺ ja jechaŭ pa liedź bačnym cieni kolišniaj darohi na Zaścienki, a potym vybiraŭ pižmu, źvieraboj, dziadoŭnik i travu z rovara, — adčuvaŭ gravitacyju svajho čystaha j chalodnaha Saro, patočanaj šašaliem chaty, chalodnaj krynicy miž nabrynialaj liaščyny ŭ Amžoraŭcy, najsmačniejšaj u śviecie karapkoŭki, jakaja skidaje najkaštoŭniejšyja perly ŭ krapivu, pachu sienavalu z pylam u promniach, svajoj bieznazoŭnaj Rečki, dzie ŭžo nichto nie zaminaje šalionamu nierastu saroŭskaj ryby.

I pakuĺ ja vykalupvaŭ raznatraŭje z šaściaronak, pryhadaŭ babuliu, jakaja ličyla, što žyvie ŭ najliepšym miescy na ziamli (u jaje bylo z čym paraŭnać, bo jana dachodzila navat da Viciebsku!), a Saro, na jakoje ź jejnaha harodu hliadzieć nie nahliadziecca — haloŭny dokaz hetamu.

Ja vyrvusia z hetaj arbity. U mianie tysiača niepračytanych stužak, hihabajty aplačanaha trafiku, niekaĺki niedahliedžanych seryjalaŭ, zhružanych fiĺmaŭ.

Saro, vioska, Sieńnienščyna, vy toĺki pryśniciesia mnie, jak minulaj načy, dobra, praŭda ž, kali laska?3.7.16

BYN

Pahliadzieŭ ja, jak tarmaziać pradavački, hliedziačy na novyja hrošy, i zadumaŭsia, kamu b u Bielarusi tut i ciapier bylo b jak doma (pakuĺ bielarusy jak u haściach).

Belizijcam! 1 BYN = 0,9999 BZD
Barbadoscam 1 BYN = 0,9984 BBD
Fudžyjcam 1 BYN = 1,037 FJD
Tuniscam 1 BYN = 1,094 TND
Tanzanijcam 1 BYN = 1,097 TZS

Praŭda, nia ŭpeŭnieny, što pakuĺ jany dabiarucca, kurs dlia ich zastaniecca takim ža damašnim.

A tym, chto zvykly da raniejšych kursaŭ, zručniej adsiedziecca krychu ŭ Vijetnamie. Tam daliar — 22,330 VND

30.6.16

baju-baju

Jedu kalia rasiejskaha pasoĺstva, i raptam jak baaaaBACHnie! Sygnalizacyja ŭ mašyn spracavala ŭ radyjusie 2 km. Cikava, dzieci ŭ jakim radyjusie papračynalisia?

Dajechaŭ da pryjemnaha chaladku sierabranskich paplavoŭ, i, dumaju, štości nia toje… Rapuchi prycichli!

Dumaŭ navat padpisacca pad petycyjaj zabaranić parady. Alie pakuĺ dajechaŭ, zasumniavaŭsia. Liudziam padabajecca. Na eks-Jerusalimskaj nie prapichnucca. Ručajiny publiki, zabyŭšysia na ŭsio, biahuć na huki kananady ŭ chmary dyzeĺnaha smogu pa travie dy vielabanie.

Baju-baju…

22.6.16

spustašaĺnaja zakaĺcavanaść

Adnojčy, hadoŭ u 13, mnie stala nievynosna horka i baliuča, što ja bielarus, alie nie mahu pa-bielarusku, što vakol Bielaruś, a nichto pa-bielarusku.

Maci, baćka, ciotki, dziadźki — usie ŭzhadavalisia ŭ bielaruskaj movie — i z usiaje sily zabylisia na jaje, kab vyrvacca ŭ liudzi. Tamu hetaje pačućcio samoty i niedavieršanaści bylo toĺki maim.

Ja vučyŭ bielaruskuju movu pa rasiejskamoŭnym adryŭnym kaliendary. Kožny dzień z hodu ŭ hod ja ciškom pierakladaŭ listok za listkom pa kurtatym škoĺnym sloŭniku Hrabčykava, niahliedziačy na luchtu, jakaja ŭ tym kaliendary byla napisanaja. Potym pierakladaŭ usio, što bačyŭ, — balazie, u Viciebsku rasiejskamoŭnych tekstaŭ chapala.

Alie hety krater pryščeplienaj ruskaści dazvańnia zasypać ja tak i nia zmoh.

Z 13 hadoŭ ja biahu za bielaruskaj movaj, ja ŭžo dumaju na joj, lajusia na joj, jana zryvajecca ź mianie ad malatka pa paĺcy i saĺta cieraz styrno, alie ja ŭsio boĺš razumieju, što mnie nia ŭporacca.

Jana boĺšaja za mianie, hlybiejšaja za mianie, i ŭsim davodzić toje, što ja i tak viedaŭ, alie nie chacieŭ źmirycca — ź joj treba naradzicca.

I heta ja prysiahnuŭ dać svaim dzieciam. Dobry start. Dobraja estafeta — uvieś moj dośvied bielaruščyny. Kab u ich nie bylo pytańnia «čamu ja bielarus, alie…»

Samaje baliučaje, što ja nia ŭpeŭnieny, što heta spracuje.

Maje z narodžańnia bielaruskamoŭnyja baćki ŭžo nia mohuć pa-bielarusku pry ŭsioj da mianie sympatyi.

Sustrety mnoju praz dvaccać hadoŭ adnahodak-siabruk-adnadumca, ad jakoha ja nikoli nia čuŭ rasiejščyny, užo nia moža pa-bielarusku. Kaža, siamja i praca. Alie, kaža…

Alie, kaža, dzicio-padlietak kahadzie abviaścila, što budzie razmaŭliać pa-bielarusku. I ŭ mianie zvon uvuššu.

Jak ja tady. Znoŭ. Paŭtor. Spustašaĺnaja zakaĺcavanaść. Jak ničoha i nie bylo. Bielaruskaje nasieńnie znoŭ prarastaje ŭ našych dzieciach, kab być vypalatym siamjoj, školaj, pracaj dy «vyžesamiŭsioprykrasnapanimajecie».