24.2.18

kapsuly śmierci

Ad siońniašniaj navaly pastoŭ i kamentaŭ u abaronu chitrastychijnych maršrutačnikaŭ u mianie cely dzień nie apuskajecca bryvo.

• Ty nikoli nia viedaješ, u jakuju mašynu i na jakoje miesca siadzieš i ci budzie na tym miescy pas biaśpieki i ci budzie jon pracavać. Miesca moža być nad piečkaj, takoje sabie spalučeńnie maršrutki z muĺtyvarkaj, a moža kalia ščyliny ŭ dźviarach.

• Ty nikoli nia viedaješ, ci vyjdzieš z maršrutki. Stupień abarony ŭ jich takaja ž, jak u liehkavika, adno što nichto nie pryšpiĺvajecca. Biliet tabie mohuć dać na sanitarnym prypynku ŭ liesie pasiaredzinie maršrutu, i toje — kali admyslova paprosiš. Kali raptam avaryja, u maršrutcy šancaŭ vyžyć mieniej, čym aŭtobusie. Toj ža adval buĺdozera va Ŭšackim rajonie ŭsparoŭ by ŭ aŭtobusa bahažny adsiek, a nie halavu pasažyru.

• Ty nia možaš pajechać na rejsavym aŭtobusie. Jich zabili chitrastychijnyja maršrutki. Maršrutačniki kažuć, što ŭ jich mižsobku kankurencyja. Aha, štohadzinu ŭ Viciebsk adnačasova z roznych miescaŭ adpraŭliajucca sama mieniej dźvie identyčnyja maršrutki pa adnoĺkavym košcie roznych firmaŭ. Heta značyć, što kožnyja paŭtary-dźvie hadziny z vakzalu moh by adpraŭliacca paŭnacenny aŭtobus! I heta nie teoryja, tak bylo na pačatku 2000-ch, i ja jašče pamiataju, jak liudzi na Maskoŭskim vakzalie prasili ŭ kasie pradać jim kvitok na narmaĺny aŭtobus, chaj pierad jim adpraŭlialasia maršrutka. Alie ŭsio, u 18-m na vybar abo mercedes-sprinter, abo wolkswagen-crafter. Z nastaĺhijaj uspaminaju navat toj LAZ-699 na maršrucie Salihorsk—Viciebsk cieraz Krupki ŭ 95-m, nia kažučy ŭžo pra Setra'u pačatku 00-ch, jakaja jechala da Viciebsku tyja ž čatyry hadziny, što i sučasnyja maršrutki.

• Ty nia možaš uziać vialiki bahaž aĺbo rovar nikudy. U susiedniaj Litvie ŭžo bahata aŭtobusaŭ z rovarnymi macavalkami. A ŭ nas na maršrutki tyja macavalki nijak nie načepiš, jak by ni chacieŭ. I, darečy, ja čamuści nie sustrakaŭ maršrutak ź Viĺni ŭ Klajpiedu.

Hello, turyst! Ty pryjechaŭ u našu stalicu biez akaŭnta va ŭkantakciku i nie daviedaŭšysia, dzie zialiony plot, adkuĺ adpraŭliajecca Navapolacak, abo ŭniversam, adkuĺ adpraŭliajecca Mahilioŭ? Nu ty i lašara! (Tut u artykulie tabie mapa-quest dlia treniroŭki :).

Razam z tym, maršrutačniki prydumali slušnyja rečy, jakija varta zachavać: padbor na prypynkach pa maršrucie, razvoz pa mikrarajonach unačy, u niekatorych — zručnaje braniavańnie i skasavańnie. Dynazaŭraŭski ticketbus.by nieabchodna terminova pierarabić z nulia, a adkaznych za siońniašniaje strachoćcie nie padpuskać da internetaŭ.


17.12.17

novyja huki

Pieršaje ŭražańnie ad Viĺni — radaść vačam. I boliej navat nie estetyčnaja, a prastoravaja.

Vočy smakujuć vuzkija vulicy, čarhavańni perspektyŭ, pamnožanyja na reĺjef, pakručastaść zavulkaŭ, pamnožanuju na hieahrafičny kretynizm.

Sluchaŭ padčas špacyru čysta litoŭskaje radyjo i ŭžo amaĺ paśpieŭ pierakanacca, što litoŭskaja mova niaśpieŭnaja, jak raptam zdarylisia paŭhadziny, što calkam mianie ablamali.
6.10.17

smart

Pieraharela liampačka, vybiraju, až baču — jany ŭžo razumnyja! Taki imklivy prahres. Stala cikava. Dziadočak-pylasmočak jašče trymajecca, alie jak tam moladź? Bač, taksama smart! Pylapadšyvancy sami chatu abpaŭzuć i ŭ kanuru viernucca. A jak što žyrandoliu kupić? Ach ty, sama ŭkliučycca, sama vykliučycca, kali paprosiš, chočaš — žoŭtaj, chočaš — malinavaj, i jašče zahraje što paprosiš. Zajšoŭsia ŭ kramu Motaviela, a tam užo razumnyja rovary — sami śpiešvajuć ravarysta na pierachodzie, alie ruku nie adpuskajuć, i kali viaduć jaho cieraz prajeznuju častku, baliuča tak bjuć kaliučym ponažam pad kalienku.

Pračnuŭsia ŭ chalodnym pocie.

21.9.17

u piatku

Prymaŭki nie pracujuć. Na čužych pamylkach nichto nia vučycca. Chočacie dokazu — pahliadzicie na Miensk. Miensk dušyć tramvaji. Hety jahony paryŭ sastareŭ hadoŭ na 50, alie što ž, my jašče hety ŭrok nie prachodzili.

Na Aranskim puciepravodzie jo začyn pad tramvaj z Kastryčnickaj u Sierabranku. Alie ž tam (kaniec 90-ch) «zaminajuć LEP», (kaniec 0-ch) «zaminaje aŭtastajanka na Rakasoŭskaha», (siaredzina 10-ch) «zaminajuć hipermarkiety».

Na kolišniaj Jerusalimskaj (ciapier Mašerava) na puciepravodzie jo začyn pad tramvaj. Alie ž tamaka daliej ciapier mahistraĺ! I što ž rabić, padumaŭ Miensktrans. Davajcie puścim aŭtobusy pa 1-m kaĺcy!

Aŭtobusy pakažuć, jak im ciesna na Pieršamajskaj, jak im zaminajuć tramvaji, jak tramvaji ciapier dubliujuć trasu aŭtobusaŭ.

Dyj hetyja tramvai to nia chodziać, bo raskapali metro, to — bo stali mianiać rejki na madernoviejšyja. Nie, pamianiać rejki ŭ čas, pakuĺ tramvaj nie chadziŭ praz budaŭnictva metro, bylo nijak nie mahčyma.

Aŭtobus pa 1-m kaĺcy zabje tramvaj i stanie ŭ zatorach.

I jašče. Ja nia viedaŭ, alie mnie padkazali, čamu mienskija eliektrobusy chodziać pad traliejbusnymi pravadami. Kab tyja pravady źniać. Bo zaminajuć budaŭnictvu metro. Dźvie liniji zbudavali — niejak mirylisia z traliejbusami. A voś ža z 3-j štości pajšlo nia tak.

Samaje dziŭnaje, što paśliedki šliachu, na jaki stupaje Miensk, daŭno viadomyja. Čamu jon straliaje sabie ŭ piatku, ja zrazumieć nie mahu.


10.5.17

pamylki

Pamiataju, jak biazvusym liceistam ja chacieŭ znajści adras «Kramy» i napisać im list ź pieralikam pamylak. Nu jak tak, dumaŭ ja, paklaści tekst na muzyku i nia dać na vyčytku pierad hetym? Časy praminuli, i taja «Krama» ciapier vyhliadaje jak vydatnik u kliasie. Voś muzyčna samy blizki mnie z novych hurt «Akut», alie jak heta sluchać, jak?

«A chto prajšoŭ toj šliach —
Pavierniecca nazad.
I uvarvucca pramki ŭ zziajučyja šyby
Pamylki, što nie vyklikajuć našu zlosć
I z nami smierć, i z nami smierć,
I nieziamnaja pryhažosć!
Usio pavierniecca, usie pavierniecca
Kab uvarvacca pramki ŭ zziajučyja šyby
Uvierch pa liesvicy ŭsio pavierniecca
Ŭsie pavierniecca, pavierniecca, što byla».

Arfaepiju ŭžo nie čapaju.