20.6.08

Tour de Ivianiec
CumulativeDistanceWhereNotesDirectionElevation
0km0kmMienskSW223°227m
4.03km4.03kmAziarcoW262°253m
8.19km4.16kmHaradziščaW260°234m
10.13km1.94kmBahušovaSW207°259m
12.3km2.17kmArechaŭskajaSSE153°274m
14.79km2.49kmHryńkovaSSE143°252m
15.56km0.77kmČykiWSW226°254m
17.26km1.7kmZalieśsieWNW272°268m
19.46km2.2kmDvoryščaNNW324°265m
23.32km3.86kmKryštafovaS174°279m
27.28km3.97kmJuckiWSW233°267m
29.19km1.9kmNavasadyNNW331°256m
31.07km1.89kmČyrvonaja ŹmienaWNW281°231m
35.37km4.3kmViertnikiNE28°274m
40.1km4.73kmSkirmuntavaNW301°331m
40.5km0.4kmŚviataja haranajvyšejšaja kropka BielarusiSSW183°341m
49.32km8.82kmVolmaSW218°287m
59.47km10.15kmMieńkiNE27°295m
62.91km3.44kmDuškavaNNE236m
66.19km3.28kmVyhaničyNNE14°226m
69.31km3.12kmPiarežyryW255°213m
72.66km3.35kmJuržyškiWNW272°224m
75.09km2.43kmHalimcyW267°199m
78.87km3.78kmPraĺnikiNNW316°208m
82.97km4.09kmKurdunySW223°211m
84km1.04kmJanievičySW208°212m
89.51km5.51kmIvianiecNNW322°204m
99.89km10.37kmKurdunyENE61°212m
103.89km4kmPadnievičyE70°188m
107.83km3.94kmKijaviecNE44°193m
111.6km3.77kmMichalovaE87°196m
120.72km9.12kmRakaŭESE105°222m
131.02km10.3kmNavasieĺlieESE102°290m
133.76km2.74kmKapličyESE110°268m
139.16km5.41kmChaciežynaESE107°250m
145.68km6.52kmKuncaŭščynaSSW192°246m
152.66km6.98kmMienskSW215°227m

No comments: