7.3.08

за шчоччыкі!

Дарагая рэдакцыя! Мушу вам сказаць, што гэтыя сабатажнікі шчоччыкаў ужо дасталі. І правільна сказаў нейкі мудры чалавек зь мудронага мінісьцерства, што будуць да іх прынімаць адміністраціўныя і другія меры.
Даўно пара! У традыцыях нашага народу столькі другіх мер, што аж вочы разьбягаюцца, як то вымазаць дзьверы гаўном, насраць на ганку, выліць памыі пад вокны, спусьціць колы, спаліць званок, абвініць у дзействіі ад імені незарэгістраванай арганізацыі і так далее.
Калі й посьле гэтава падкулачнікі будуць смактаць нашу няўлічаную ваду, то падыдзе й мудра сфармуляваная слугой народа мера як то плаціць па астатачным прынцыпу. Гэта ж трэба толькі паставіць адзін шчоччык на выхадзе калектара ў Сьвіслач і адняць ад палучанава вадзянога аб’ёму усё аплачанае сазнацельмі гражданамі, а астатак падзяліць сярод несазнацельных.
І тут як складна палучыцца, пасьля таго, як яны палучаць шчот бяз шчоччыка на нескака мільёнаў, яны, канечна жа, або паставяць шчоччык чым скарэй, або іх можна будзе высяліць за неуплату многамільённай задолжэннасьці чэраз суд без прыдастаўленія другой жылплошчадзі, а іх месца на працяжэніі 24 часоў аддаць сазнацельным гражданам, не срываюшчым благанамеранныя гасударсьцьвенныя праграмы.
Ваш, усягда гатоўшы паспасобсцваўваць.

No comments: