1.12.07

trans

kali stanovicca patrebna znajści darohu z punkta A ŭ punkt B na hramadzkim transparcie ŭ jakoj-niebudź eŭrapiejskaj stalicy, ja zachodžu ŭ internet z poŭnaj peŭnaśćiu, što na rašeńnie zadački spatrebicca samaboliej chvilin 5.
Voś i siońnia zavitaŭ na staronku vilienskich traliejbusaŭ i aŭtobusaŭ, znajšoŭ, što chacieŭ, i nia vytrymaŭ — zastaŭsia pahuliacca.

U vilienčukoŭ sajt zroblieny na 4 movach (baltyjskich i angieĺskaj), maje śpis maršrutaŭ z raskladam pa kožnym maršrusie i pa kožnym prypynku kožnaha maršrutu. Mala taho, jość mapa z poŭnym śpisam prypynkaŭ i pošuk maršrutaŭ z ulikam pierasadak i piešych pierachodaŭ, pryviazany da vybranaha času.

Da ŭsiaho, hety šykoŭny servis zroblieny na asnovie GoogleMaps, ad čaho karystacca jim adna asaloda.

U nas užo nia pieršy hod mnoha havorycca i rapartujecca pra raźvićcio turyzmu. Alie adzinaje, što ja bačyŭ — knižki dy brašurki ŭ kniharni. Alie ž da jaje śpiarša jašče treba dajechać…

I navat kali jaki inšaziemiec zacikavicca, znojdzie sajt taho ž Minsktransa, toj ža bielaruskaj čyhunki, nabiare ŭ GoogleMaps «Belarus», što jon daviedajecca aproč taho, što Bielaruś — bielaja pliama?

No comments: