12.10.07

новае мацернае слова

«я ево вабшчэ шчытал какім-та лібералам» (Адгадайце Хто, 12:45)

«красный север?! я думал, там вабшчэ ліквідіравалі всё краснае» (Адгадайце Хто, 12:46)
«зачэм вы палезьлі на дно балцікі? зачэм???» (Адгадайце Хто, 12:52)
«по дружбе векамі качалі чэрэз беларусь нефць». (Адгадайце Хто, 12:54)
«расію лапатай не перекапаеш» (Адгадайце Хто, 13:05)
«і мы іменем ревалюцыі началі решать эту праблему» (Адгадайце Хто, 13:06)
«там, гдзе была трудна, я заставіл частнікаў взять эті калхозы» (Адгадайце Хто, 13:07)
«эта дварцы. і карова так далжна садзержацца» (Адгадайце Хто, 13:09)
«оно просто за бесценок шло в убыток і в россійскую федерацию прежде всего» (Адгадайце Хто, 13:13)
«не надо обіжаться на украінцев, грузін, што оні ішчут шчастья в другом месте» (Адгадайце Хто, 13:27)
«калінінградская область, ізвініте меня, это часть беларусі» (Адгадайце Хто, 13:32)
«когда стал презідентом, я впервые матеріально пошчупал, што такое культура» (Адгадайце Хто, 13:44)
«танцы, песні, пляскі, скачкі» (Адгадайце Хто, 13:46)
«льготы для міліцыі, паліцыі і так далее» (Адгадайце Хто, 13:56)
«пачэму ў мінске студент должен ездіть в автобусе по студенческому білету?»(Адгадайце Хто, 13:58)
«есть день — субота, воскресеньне, в остальные дні какая езда, нада учыцца»(Адгадайце Хто, 13:58)
14:02 Адгадайце Хто на 2 хвіліны спазьняецца на важную міжнародную сустрэчу, калі верыць вядоўцу
«міністр транспорта, председатель мінгорісполкома ногой открывают дверь к міністру і гаварят...» (Адгадайце Хто, 14:05)
«я роділся фактіческі в росіі, там моя родіна, в орше, это рядом со смоленском» (Адгадайце Хто, 14:05)
«ваше мненіе, какое вобшчэ не высказывается, мне всё докладывается» (Адгадайце Хто, 14:13)

No comments: