1.7.07

mulciściažki

BT i Lad asvojvajuć novyja daliahliady idealiogiji

Voś jany dajšli da paragrafa “mihatlivaja epilieptyčnaja miltyplikacyjnaja dziaržsymbolika”: na Ladzie ŭ lievym nižnim kucie vyskokvaje čyrvona-zialiony ściažok, kruć-vierć paru razoŭ i źnikaje, potym praz paru sekundaŭ znoŭ — kruć-vierć — i lataty…

Na BT prajavili fantaziju: muľciaška źjaŭliajecca chaj u nižnim, alie pravym kucie, i nia ściah, a hierb, a jak što hierb defarmujecca ciažej za ściah, to zamiest jaho krucicca ličbačka 3 i nadpis “день независимости”.

Ciapier varta čakać, što betešniki asvojać i ŭniadrać technaliogiji pop-up’y, kantekstnaj idealiogiji, razpracujuć banery 30% ad ekranu, dzie budzie tranśliavacca idealiagična vyvierany kantent.

No comments: