18.6.07

movement

niečakana znajšoŭ u amartyzatarach jašče adnu štukovinu, jakaja krucicca
viarnuŭ rovaru kryly.
a try miesiacy kataŭsia dy maciukaŭsia

viek žyvi — viek vučysia.
usio roŭna zastanieśsia lameram

na radaściach vybraŭsia pravieryć, kudy viadzie daroha nalieva ad Voŭčkavičaŭ, uzdoŭž Pcičy
praz paŭhadziny viarnuŭsia na toje samaje miesca — daroha skrucilasia ŭ duliu

lia dziravaha doŭhaha plotu sustreŭ takich samych šukaľnikaŭ:
— nie padkažacie, dzie tut uvachod u muzej?
— z advarotnaha boku niedzie praz 10 kiliametraŭ, kali jści darohaj

liasnula śpica za zoračkami, u samym “cikavym miescy”.
bieskarysnyja viedy taksama niečaha kaštujuć

dobra choć navaľnica akazalasia adno dekaracyjaj

Voŭčkavičy pieratvarajucca ŭ fartecyju.
adnyja VIPy adharadzili sabie paŭbieraha pad platnyja vodnyja zabaŭki.
jinšyja VIPy zabudavali palacami darohi j zapabiežliva paviesili šyľdy “Tupik”
Kali ŭsio ž ujechaŭ u tupik, padumaŭ, što šyľda taja pra mianie.
U paćviardžeńnie vysnovy skiravaŭsia ŭ krapivu, aby nie viartacca.

No comments: